Naar hoofdinhoud

De waarde van waarden bij samenwerking in netwerken

Steeds meer mensen hebben complexere zorgvragen die verschillende levensdomeinen raken. Er is dan kennis nodig uit verschillende disciplines, zoals zorg, welzijn, sociaal domein en wonen. Om dit te coördineren wordt er vaak samengewerkt in netwerken. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat er veel verschillende professionals en organisaties met diverse achtergronden bij betrokken zijn. Er is daarom veel kennis ontwikkeld over hoe deze netwerken te organiseren.

Het is daarbij belangrijk om te weten welke waarden de verschillende samenwerkingspartners drijven. Vinden we hetzelfde belangrijk of is er misschien sprake van conflicterende waarden? Om dit te achterhalen ontwikkelde Vilans meerdere kennisproducten. 

Lees ook over de Workshop - Geen woorden maar waarden en meld je aan. In deze workshop (d.d. 13 juni) over waarden voor integrale zorg ga je aan de hand van praktische voorbeelden, de waardenkaart, het simulatiespel 'Waarden en theorie' aan de slag met de samenwerking in jullie netwerk.

Deel via

Contactpersoon